Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Så fungerar personlig assistans

Personlig assistans är för många en förutsättning för ett meningsfullt liv. Det handlar om dig som lever med en funktionsnedsättning och som därför behöver extra stöd för att kunna leva som alla andra. Rätten till personlig assistans regleras i Socialförsäkringsbalken och LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade).

För att få personlig assistans måste du enligt LSS tillhöra den så kallade personkretsen. Om du tillhör personkretsen och behöver hjälp med de grundläggande behoven, kan du ha rätt till personlig assistans.

Du ansöker om personlig assistans hos din kommun eller Försäkringskassan. Vi kan hjälpa till i denna process. De tar beslut om din eventuella rätt till assistans. Sedan har man ett val om vem man vill ska utföra assistansen. Det kan vara ett assistansföretag som Särnmark, kommunen, kooperativ eller så kan man välja att driva sin egna personliga assistans. 

Mer om personkretsen och de grundläggande behoven
Till Försäkringskassans information

Kostnadsfri rådgivning

Det finns mycket som du måste tänka på när du ansöker om assistans. Våra jurister hjälper dig gärna. Du kan även kontakta våra jurister om du inte är nöjd med ett assistansbeslut eller en omprövning. Hör i så fall av dig så fort som möjligt, så att tiden för att överklaga inte går ut.

Jag vill ha rådgivning

Ditt lokala kontor i Stockholm, Uppsala, Visby, Höör, Karlstad, Kinna, Linköping, Gävle, Sundsvall och Uddevalla.

Har du frågor kring personlig assistans och vill träffa någon som kan svara på dessa frågor? Då är du varmt välkommen till något av våra lokala kontor.

Kontakta ditt lokala kontor