Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Så fungerar personlig assistans

Personlig assistans är för många en förutsättning för ett meningsfullt liv. Det handlar om dig som lever med en funktionsnedsättning och som därför behöver extra stöd för att kunna leva som alla andra. Rätten till personlig assistans regleras i Socialförsäkringsbalken och LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade).

För att få personlig assistans måste du enligt LSS tillhöra den så kallade personkretsen. Om du tillhör personkretsen och behöver hjälp med de grundläggande behoven, har du rätt till personlig assistans.

Du ansöker om personlig assistans hos din kommun. De tar beslut om din eventuella rätt till assistans. Efter beslut kan de även utföra din personliga assistans. Om du vill anställa dina egna personliga assistenter eller köpa tjänster av ett assistansföretag, kan din kommun ge dig ekonomisk ersättning.

Innebär omfattningen av ditt grundläggande hjälpbehov att du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka, kan du ansöka om statlig assistansersättning hos Försäkringskassan.

Mer om personkretsen och de grundläggande behoven
Till Försäkringskassans information

Kostnadsfri rådgivning

Det finns mycket som du måste tänka på när du gör din ansökan och ansöker om assistansersättning. Våra jurister hjälper dig gärna. Du kan även kontakta våra jurister om du inte är nöjd med ett assistansbeslut eller en omprövning. Hör i så fall av dig så fort som möjligt, så att tiden för att överklaga inte går ut.

Jag vill ha rådgivning

Ditt lokala kontor i Stockholm, Uppsala, Västerås, Visby, Höör, Karlstad, Linköping och Gävle.

Har du frågor kring personlig assistans och vill träffa någon som kan svara på dessa frågor? Då är du varmt välkommen till något av våra lokala kontor.

Kontakta ditt lokala kontor