Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Omprövning och överklagan

Ditt assistansbeslut kan komma att omprövas. Då går en handläggare igenom ditt behov av hjälp för att se om du har rätt antal assistanstimmar. Ditt beslut kan komma att minska eller öka beroende på hur din situation ser ut. 

Omprövningen går oftast till så att handläggaren gör ett hembesök hos dig för att intervjua dig om ditt behov av assistans. Eventuellt ber handläggaren också om nya medicinska underlag. Handläggaren skickar sedan en skriftlig sammanställning av utredningen till dig.Du har då rätt att komma med synpunkter på utredningen inom en viss tid. Kontakta gärna oss för en genomgång av utredningen.

Inför mötet kan våra jurister informera dig om vilka frågor som kan dyka upp och om hur reglerna fungerar. De kan även förklara vad som sedan står i sammanställningen. Får du ett felaktigt beslut, hjälper våra jurister dig givetvis också att överklaga. 

Använd oss som stöd

Vi deltar gärna i mötet så att du får det stöd som du behöver. Det gör vi  för att uppmärksamma handläggaren på saker de eventuellt glömt att fråga dig om eller påminna dig om viktiga saker som du eventuellt har glömt att berätta. Våra jurister kan även ge dig den information som du har rätt till och som du behöver inför dessa möten. 

Kostnadsfri rådgivning

Har du frågor inför din omprövning?

Du kan alltid kontakta våra jurister om du har frågor eller funderingar inför din nästa omprövning. Det är bra om du är väl förberedd. Dessutom är det mycket viktigt att handläggaren får rätt och framför allt all information om dig och din situation för att hen ska kunna fatta rätt beslut. Då kan våra jurister vara ett stort stöd för dig.

Kontakta våra jurister