Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Aktiv

I Aktiv har du en mer aktiv roll utan att behöva ta det formella arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Det är Särnmark som är arbetsgivare för de personliga assistenterna och som också har ansvaret över arbetsmiljön. 

För dig som vill vara mer aktiv i din assistans

Har du viljan, tid och ork att arbeta och engagera dig i din assistans? Då passar säkert Aktiv-modellen dig. Modellen innebär att du är engagerad i arbetet så mycket som du önskar. Din medarbetsledare tar vid där du slutar att arbeta. Tillsammans får ni din assistans att fungera precis så som du vill att den ska fungera.

 • Du och din medarbetsledare

  Tillsammans med din medarbetsledare planerar ni din assistans utifrån dina önskemål. Medarbetsledaren kan ta över vissa arbetsuppgifter om du i perioder inte orkar vara lika aktiv i din assistans som denna kundmodell kräver.
 • Full insyn över din assistansekonomi

  Som kund hos Särnmark har du full insyn över din assistansekonomi. Vi guidar dig rätt i hur du kan och får använda dina assistansmedel. Varje månad skickar vi dig en redovisning över dina förbrukade timmar. På så sätt har du alltid koll på hur dina assistansmedel används.
 • Vi kompetensutvecklar dig och dina assistenter

  Vi erbjuder dig och dina assistenter ett antal olika utbildningar för att kompetensutveckla er i era roller.
 • Vi ger dig råd och stöd

  Du har en dedikerad kundansvarig som är din närmaste kontaktperson på Särnmark. Vi har även kontaktpersoner på vår löne- och ekonomiavdelning som är insatta i just din assistansekonomi. Du har även tillgång till våra jurister som kan hjälpa dig i olika sammanhang kring din personliga assistans. Utöver dessa nyckelpersoner så har vi även ett kundombud vars roll är att ge dig som kund en extra möjlighet att komma till tals och få gehör för dina synpunkter. 

Dina personliga assistenter

I Aktiv-modellen är alla dina personliga assistenter anställda hos oss. Det innebär att vi har fullt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Vi löneförhandlar och har det yttersta ansvaret för att dina assistenter har en trygg arbetsplats. Vi tar även ansvar för all dokumentation, som Socialstyrelsen kräver. Ditt ansvar är att tillsammans med din arbetsledare leda och fördela arbetet.

Om dina assistenter blir sjuka

Om någon av dina ordinarie assistenter blir sjuk, ringer du vårt Jour-och bemanningsteam. Du berättar då om dina behov och önskemål och sedan skickar vi en erfaren assistent som vikarie. Vår ambition är att vikarien ska vara ett känt ansikte för dig, vilket gör att du kan känna dig trygg med vem som kommer. 

Juridisk  hjälp

Vi erbjuder alla våra kunder, oavsett vilket modell du väljer, juridisk hjälp. Nya lagar skrivs och förutsättningarna för din assistans kan ändras över tid. Då kan du tryggt ringa våra jurister för att få råd och hjälp.

Kontakta någon av våra jurister

 

"Personlig assistans är för mig frihet att kunna göra vad man vill" Läs Pierres kundberättelse och om hans val av AKTIV-modellen.

”Aktiv passar mig perfekt, jag har fortfarande mycket att säga till om men Särnmark sköter allt det praktiska.” Läs Stefans kundberättelse

Våra tre modeller

Aktiv är en av våra tre modeller av personlig assistans. Nedan kan du jämföra dom och läsa mer.

Eget ansvar
Stöd
 • Egen Arbetsgivare

 • Du är egen arbetsgivare åt dina personliga assistenter.
 • Du är arbetsledare och kan välja att ha en medarbetsledare.
 • Du ansvarar för rekrytering och bemanning. Vi stöttar dig.
 • Du lägger schemat för dina assistenter.
 • Du är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Du ansvarar för hur din assistansersättning disponeras, inom ramen för de lagar och regler som gäller.
 • Vi kompetensutvecklar dig och dina assistenter.
 • Vi är din servicepartner (prokurist).
 • Aktiv

 • Du är aktiv och delaktig i din assistans.
 • Du och din medarbetsledare handleder assistenter.
 • Du och din medarbetsledare sköter rekrytering och bemanning.
 • Du lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Tillsammans ansvarar vi för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi kompetensutvecklar dig och dina assistenter.
 • Tillsammans med dig och din medarbetsledare tar vi ansvaret för din assistans.
 • Trygg

 • Vi tar hand om din assistans utifrån dina önskemål.
 • Vi handleder dina assistenter.
 • Vi sköter rekrytering och bemanning.
 • Vi lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Vi ansvarar för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi kompetensutvecklar dina assistenter och även dig vid intresse.
 • Vi tar ansvaret för din assistans utifrån dina önskemål.
 • BAS Total

 • Du är så delaktig du vill och önskar. Vi utför.
 • Vi är arbetsledare åt dina assistenter.
 • Vi rekryterar och bemannar.
 • Vi lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Vi ansvarar för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi kompetensutvecklar dina assistenter.
 • Vi tar ansvaret för din assistans.