Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Trygg

Trygg är Särnmarks senaste modell och passar dig som vill delegera assistansen till oss på Särnmark. Vi tar ansvaret för din assistans utifrån dina önskemål.

För dig som söker ett mindre ansvar för din assistans 

Trygg är Särnmarks senaste modell och passar dig som vill delegera assistansen till oss på Särnmark. Du bestämmer över hur din assistans ska utformas så att det passar dig och vi står för själva utförandet. Det innebär att vi sköter rekrytering och all bemanning, anställning och lönesättning av dina assistenter samt schemaläggning och personalmöten. Särnmark har fullt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Vi tar ansvaret för din assistans utifrån dina önskemål.

 • Särnmark sköter din assistans

  Vi ansvarar för din assistans, som exempelvis rekrytering, schemaläggning och personalmöten. 
 • Inflytande och insyn i din assistansekonomi

  Som kund hos Särnmark har du full insyn över din assistansekonomi. Varje månad skickar vi dig en redovisning över dina förbrukade timmar. På så sätt har du alltid koll på hur dina assistansmedel används.
 • Vi kompetensutvecklar dina assistenter

  Vi erbjuder dina assistenter ett antal olika utbildningar för att ge dom kunskap i hur det är att jobba som personlig assistent hos just dig. Vi erbjuder även dig olika utbildningar vid intresse.
 • Vi ger dig råd och stöd

  Du har en dedikerad kundansvarig som är din närmaste kontaktperson på Särnmark. Vi har även kontaktpersoner på vår löne- och ekonomiavdelning som är insatta i just din assistansekonomi. Du har även tillgång till våra jurister som kan hjälpa dig i olika sammanhang kring din personliga assistans. Utöver dessa nyckelpersoner så har vi även ett kundombud vars roll är att ge dig som kund en extra möjlighet att komma till tals och få gehör för dina synpunkter. 

Dina personliga assistenter

I Trygg-modellen är alla dina personliga assistenter anställda hos oss. Det innebär att vi har fullt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Vi löneförhandlar och har det yttersta ansvaret för att dina assistenter har en trygg arbetsplats. Vi tar även ansvar för all dokumentation, som Socialstyrelsen kräver. Ditt ansvar är att berätta hur du vill ha din assistans.

Om dina assistenter blir sjuka

Om någon av dina ordinarie assistenter blir sjuk, ringer du vår Jour- och bemanningsteam. Du berättar då om dina behov och önskemål och sedan skickar vi en erfaren assistent som vikarie. Vår ambition är att vikarien ska vara ett känt ansikte för dig, vilket gör att du kan känna dig trygg med vem som kommer. 

Juridisk  hjälp

Vi erbjuder alla våra kunder, oavsett vilken modell du väljer, juridisk hjälp. Nya lagar skrivs och förutsättningarna för din assistans kan ändras över tid. Då kan du tryggt ringa våra jurister för att få råd och hjälp.

Kontakta någon av våra jurister

Våra tre modeller

Trygg är en av våra tre modeller av personlig assistans. Nedan kan du jämföra dom och läsa mer.

Eget ansvar
Stöd
 • Egen Arbetsgivare

 • Du är egen arbetsgivare åt dina personliga assistenter.
 • Du är arbetsledare och kan välja att ha en medarbetsledare.
 • Du ansvarar för rekrytering och bemanning. Vi stöttar dig.
 • Du lägger schemat för dina assistenter.
 • Du är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Du ansvarar för hur din assistansersättning disponeras, inom ramen för de lagar och regler som gäller.
 • Vi kompetensutvecklar dig och dina assistenter.
 • Vi är din servicepartner (prokurist).
 • Aktiv

 • Du är aktiv och delaktig i din assistans.
 • Du och din medarbetsledare handleder assistenter.
 • Du och din medarbetsledare sköter rekrytering och bemanning.
 • Du lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Tillsammans ansvarar vi för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi kompetensutvecklar dig och dina assistenter.
 • Tillsammans med dig och din medarbetsledare tar vi ansvaret för din assistans.
 • Trygg

 • Vi tar hand om din assistans utifrån dina önskemål.
 • Vi handleder dina assistenter.
 • Vi sköter rekrytering och bemanning.
 • Vi lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Vi ansvarar för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi kompetensutvecklar dina assistenter och även dig vid intresse.
 • Vi tar ansvaret för din assistans utifrån dina önskemål.
 • BAS Total

 • Du är så delaktig du vill och önskar. Vi utför.
 • Vi är arbetsledare åt dina assistenter.
 • Vi rekryterar och bemannar.
 • Vi lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Vi ansvarar för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi kompetensutvecklar dina assistenter.
 • Vi tar ansvaret för din assistans.