Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att underlätta och driva utveckling av den interna och externa kommunikationen på Särnmark. Vi ansvarar bland annat för innehåll på hemsidor, intranät, sociala medier och månadsbrev.