Koncernledning

Representanter från alla delar av Särnmark finns i koncernledningen och är tillgängliga för kontakt via mejl.

Marika Philipson

VD och koncernchef
marika.philipson@sarnmark.se

Angelina Juhlin-Webber

HR- och kvalitetschef
angelina.webber@sarnmark.se

Jens Hollingby

Kommunikationschef
jens.hollingby@sarnmark.se072-39 85 786

Karolina Nielsen

CFO
karolina.nielsen@sarnmark.se

Johanna Högberg

Chefsjurist
johanna.hogberg@sarnmark.se08-505 920 28

Nina Pettersson

Affärsutvecklingschef
nina.pettersson@sarnmark.se