Koncernledning

Representanter från alla delar av Särnmark finns i koncernledningen och är tillgängliga för kontakt via mejl.

Angelina Juhlin-Webber

HR- och kvalitetschef
angelina.webber@sarnmark.se

Conny Björkman

Informationschef
conny.bjorkman@sarnmark.se

Jens Hollingby

Kommunikationchef
jens.hollingby@sarnmark.se072-39 85 786

Karolina Nielsen

CFO
karolina.nielsen@sarnmark.se

Marika Philipson

VD och koncernchef
marika.philipson@sarnmark.se

Nina Pettersson

Affärsutvecklingschef
nina.pettersson@sarnmark.se

Stefan Jangenheim

Verksamhetschef
stefan.jangenheim@sarnmark.se