Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Egen Arbetsgivare

Modellen innebär att du som kund är egen arbetsgivare till dina assistenter. Du har det totala ansvaret som arbetsgivare och vi stöttar och utbildar dig så att du kan ta det ansvaret.

För dig som vill ha full kontroll

Egen Arbetsgivare är Särnmarks ursprungsmodell, den modell som Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm startade redan 1992. Vissa personer vill ha full kontroll över sin assistans. Är du en sådan person, tycker vi att du ska välja vår modell Egen Arbetsgivare. Den innebär att du är egen arbetsgivare åt dina personliga assistenter. På så sätt kan du styra över en stor del av din assistans och ha full kontroll på ditt liv.

 • Du leder arbetet

  Som egen arbetsgivare är du arbetsledaren. Det innebär att det är du som ser till att ditt team fungerar, dvs. att de arbetar utifrån ditt perspektiv och dina önskemål. Du kan också välja att ha en medarbetsledare som kan ta över vissa arbetsuppgifter. Det kan kännas tryggt när din tid eller ork inte räcker till. 

 • Du har full insyn över din assistansekonomi

  Som kund hos Särnmark har du full insyn över din assistansekonomi. Vi guidar dig rätt i hur du kan och får använda dina assistansmedel. Varje månad skickar vi dig en redovisning över dina förbrukade timmar. På så sätt har du alltid koll på hur dina assistansmedel används.

 • Vi kompetensutvecklar dig

  Du är i denna modell arbetsgivare till dina assistenter. För att underlätta och stötta i den rollen erbjuder vi dig vid behov utbildningar i till exempel arbetsledning och arbetsmiljö. Utbildningar som gör att du kan klara din roll som arbetsgivare.

 • Vi ger dig råd och stöd

  Som egen arbetsgivare har du mycket eget ansvar över din assistans. Du kan alltid kontakta någon av våra rådgivare eller våra jurister när du behöver professionell hjälp i frågor som rör din assistans. Vi finns för dig när du behöver råd och stöd.

 • Vi är din servicepartner

  Som servicepartner sköter vi dina löner och viss administration. Ansvaret för all dokumentation, som Socialstyrelsen kräver, ligger till exempel också hos oss. Du kan även ringa vår Vikariepool när du behöver hjälp. Hör gärna av dig till oss och vårt kundombud när du har synpunkter om våra tjänster.

Dina personliga assistenter

I denna modell är du egen arbetsgivare över dina personliga assistenter. Det innebär att du har hela arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Vi utbildar dig så att du kan ta det ansvaret. Behöver du rekrytera nya assistenter kan vi självklart bistå med hjälp. Vi har en lång erfarenhet av att rekrytera personliga assistenter.

Juridisk  hjälp

Vi erbjuder alla våra kunder, oavsett vilket modell du väljer, juridisk hjälp. Nya lagar skrivs och förutsättningarna för din assistans kan ändras över tid. Då kan du tryggt ringa våra jurister för att få råd och hjälp.

Kontakta någon av våra jurister

Våra tre modeller

Egen Arbetsgivare är en av våra tre modeller av personlig assistans. Nedan kan du jämföra dom och läsa mer.

Eget ansvar
Stöd
 • Egen Arbetsgivare

 • Du är egen arbetsgivare åt dina personliga assistenter.
 • Du är arbetsledare och kan välja att ha en medarbetsledare.
 • Du ansvarar för rekrytering och bemanning. Vi stöttar dig.
 • Du lägger schemat för dina assistenter.
 • Du är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Du ansvarar för hur din assistansersättning disponeras, inom ramen för de lagar och regler som gäller.
 • Vi kompetensutvecklar dig och dina assistenter.
 • Vi är din servicepartner (prokurist).
 • Aktiv

 • Du är aktiv och delaktig i din assistans.
 • Du och din medarbetsledare handleder assistenter.
 • Du och din medarbetsledare sköter rekrytering och bemanning.
 • Du lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Tillsammans ansvarar vi för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi kompetensutvecklar dig och dina assistenter.
 • Tillsammans med dig och din medarbetsledare tar vi ansvaret för din assistans.
 • Trygg

 • Vi tar hand om din assistans utifrån dina önskemål.
 • Vi handleder dina assistenter.
 • Vi sköter rekrytering och bemanning.
 • Vi lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Vi ansvarar för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi kompetensutvecklar dina assistenter och även dig vid intresse.
 • Vi tar ansvaret för din assistans utifrån dina önskemål.
 • BAS Total

 • Du är så delaktig du vill och önskar. Vi utför.
 • Vi är arbetsledare åt dina assistenter.
 • Vi rekryterar och bemannar.
 • Vi lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Vi ansvarar för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi kompetensutvecklar dina assistenter.
 • Vi tar ansvaret för din assistans.