De flesta åtgärder mot Covid-19 upphör den 9 februari

Den 9 februari upphör de flesta pandemirestriktioner och många allmänna råd tas bort. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och karantänskrav för symptomfria hushållskontakter. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.

9 februari 2022

De flesta åtgärder mot Covid-19 upphör den 9 februari

Den 9 februari upphör de flesta pandemirestriktioner och många allmänna råd tas bort.
Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och karantänskrav för symptomfria hushållskontakter. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.

Råd och rekommendationer som gäller efter 9 februari

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Obs! Den 1 april kommer de flesta kvarvarande åtgärder tas bort eller anpassas, enligt regeringen. Rådet om att vaccinera sig och särskilda rekommendationer för hälso- och sjukvården kommer dock att ligga kvar.  

Allmänna råd och rekommendationer som upphör 9 februari

  • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken
  • Rådet om att arbeta hemifrån. Återgången bör dock ske successivt, enligt Folkhälsomyndigheten.
  • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus.
  • Symtomfria hushållskontakter behöver inte längre stanna hemma när någon i hushållet är sjuk.
  • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Läs mer hos Krisinformation.se HÄR eller hos Folkhälsomyndigheten HÄR.(högerklicka och välj att öppna länkarna i nya flikar)

Tack för att du vaccinerar dig och fortsätter att skydda dig själv och andra!

Foto av Quang Anh Ha Nguyen från Pexels

Andra aktuella händelser