‍Covid-19 - vad gäller nu?

Särnmark uppmanar alla att fortsätt följa myndigheternas rekommendationer gällande Covid-19.

30 augusti 2022

Covid-19 - Fortsätt följa myndigheternas rekommendationer

Enligt Folkhälsomyndigheten ser vi återigen en ökad smittspridning av Covid-19 i Sverige. Det finns idag sju olika typer av coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig sjukdom som lyder under Smittskyddslagen. Särnmark följer däremot fortsatt Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer för hur man bör förhålla sig till smittan.

Vi uppmanar dig som personlig assistent, kund och anhörig att ta del av rekommendationerna nedan och följa dem.

I korthet innebär rekommendationerna att:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med människor om du har symtom som kan vara Covid 19. Det gäller både om du självtestat dig och testet givit positivt utslag för Covid-19, men det gäller också om testet visade negativt eller om du inte har gjort något självtest. Du ska alltså stanna hemma om du har förkylningssymtom eller andra symtom som kan tyda på covid, oavsett om du testat positivt för sjukdomen eller inte.
  • Personliga assistenter som har dessa symtom ska sjukanmäla sig som vanligt.
  • Personer som bor i samma hushåll som en person med symtom behöver inte vidta några särskilda åtgärder, så länge de känner sig friska och inte själva uppvisar symtom.
  • Särnmark uppmanar alla att vaccinera sig, enligt den ordning som myndigheterna tagit fram, baserad på bland annat ålder och hälsostatus och enligt aktuell regions rutiner.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens sammanfattning av vad du bör göra för att skydda dig själv och andra mot Covid- 19.

Observera att det finns särskilda rekommendationer för dig som är ovaccinerad.

Foto av Quang Anh Ha Nguyen från Pexels

Andra aktuella händelser