‍Covid-19 - vad gäller nu?

Särnmark uppmanar alla att fortsätt följa myndigheternas rekommendationer gällande Covid-19.

14 december 2022

Covid-19 - Fortsätt följa myndigheternas rekommendationer

Enligt Folkhälsomyndigheten ser vi återigen en ökad smittspridning av Covid-19 i Sverige. Det finns idag sju olika typer av coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig sjukdom som lyder under Smittskyddslagen. Särnmark följer däremot fortsatt Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer för hur man bör förhålla sig till smittan.

Vi uppmanar dig som personlig assistent, kund och anhörig att ta del av rekommendationerna nedan och följa dem.

I korthet innebär rekommendationerna att:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19, men även om du inte tror att det är covid utan annan luftvägsinfektion. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.  Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar och gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.
  • Personliga assistenter som har dessa symtom ska sjukanmäla sig eftersom de inte ska arbeta hos kund med symtom på luftvägsinfektion.
  • Personer som bor i samma hushåll som en person med symtom behöver inte vidta några särskilda åtgärder, så länge de känner sig friska och inte själva uppvisar symtom.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens sammanfattning av vad du bör göra för att skydda dig själv och andra mot Covid- 19.

Observera att det finns särskilda rekommendationer för dig som är ovaccinerad.

Foto av Quang Anh Ha Nguyen från Pexels

Andra aktuella händelser