Särnmark inleder samarbete med Anhörigas Riksförbund

Samarbetet mellan Särnmark och Anhörigas riksförbund har sin grund i att Särnmark vill förbättra villkor, kompetensutveckla internt och bättre kunna ge anhöriga till personer med personlig assistans rätt stöd

– Faktum är att ca 75% av all vård och omsorg i hemmet som ges i Sverige utförs av en anhörig. Vår utgångspunkt är att det alltid måste vara frivilligt, och att anhöriga ska få det stöd de behöver från samhällets sida. Att vi valt att samarbete särskilt med just Särnmark är för att de har stor erfarenhet av situationen för personer med funktionsnedsättning och om hur det är att vara anhörig till personer med personlig assistans, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande för Anhörigs Riksförbund.

Inom ramen för samarbetet planerar Särnmark Assistans och Anhörigas Riksförbund bland annat att samproducera en föreläsning om LSS och personlig assistans för anhöriga.

– Tillsammans med Särnmark vill vi arbeta för att förbättra villkoren och ge de anhöriga till personer med personlig assistans rätt stöd.  Men självklart är alla anhöriga välkomna till oss, oavsett vilken assistansanordnare man har eller beslutar sig för att välja, säger Ann-Marie Högberg.

Vid sidan av föreläsningar och gemensamma aktiviteter har samarbetet ytterligare ett syfte för Särnmark.

– Vi är i kontakt med väldigt många anhöriga i vitt skilda situationer. I ett samarbete med Anhörigas Riksförbund kommer vi kunna bli ett ännu bättre stöd för dem. Enskilt kan Särnmark göra en del, tillsammans med Anhörigas Riksförbund kan vi göra mycket mer, berättar Stefan Jangenheim, verksamhetschef på Särnmark.

Har du frågor om samarbetet?

Kontakta Stefan Jangenheim, verksamhetschef, Särnmark Assistans, stefan.jangenheim@sarnmark.se

Andra aktuella händelser