Särnmark får kvalitetsstämpel - igen!

Att välja assistansanordnare vet vi är något som kan vara svårt. Till att börja med finns det ca åttahundra att välja mellan. Att det dessutom saknas nationella principer för att mäta och utvärdera kvalitet gör det inte enklare. Hur ska man veta om man har att göra med en seriös assistansanordnare eller inte? 

Särnmark är medlemmar i branschorganisationen Vårdföretagarna. Som en del i deras systematiska arbete för att säkerställa hög kvalitet och sålla ut oseriösa assistansanordnare har alla medlemsföretag möjlighet att genomföra en årlig kvalitetsdeklaration. Vi är stolta och glada över att vi ännu en gång fått Särnmarks kvalitetsdeklaration godkänd. 

Att kvalitetsdeklarera är att öppet redovisa verksamhetens kvalitetsarbete och resultat gentemot allmänheten, beställare och beslutsfattare. Kvalitetsdeklarationen ger bland annat insyn i:

  • Hur verksamheten systematiskt arbetar med kvalitet och utveckling
  • Hur verksamheten uppfyller nationella krav
  • Hur verksamheten uppfyller nationella riktlinjer och arbetar evidensbaserat
  • Verksamhetens resultat i nationella patient/brukar-undersökningar

Sammantaget ger en genomläsning av en kvalitetsdeklaration en mycket god bild av en verksamhets kvalitet, samlad i ett dokument. Läs kvalitetsdeklarationen här.

Andra aktuella händelser