Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

82% av alla nyansökningar avslås - ny utredning på gång

Trenden med att fortsatt få personer beviljas assistansersättning fortsätter. Under 2019 avslogs 82% av alla nyansökningar till Försäkringskassan. 

Nya utredningar
I mars 2021 är det tänkt att det ska komma en ny utredning om personlig assistans. Den ska fokusera på tre områden:
- Avsmalnat föräldraansvar
- Utöka möjligheterna att få assistans för tillsyn
- Förtydliga begreppet egenvård så att även det möjliggör för fler att beviljas assistans

Anledningen till utredningen är att trenden med att fortsatt få personer beviljas assistansersättning fortsätter. Under 2019 avslogs 82 % av alla nyansökningar till Försäkringskassan. Särskilt svårt är det för barn att få assistans, troligtvis på grund av att myndigheterna gör en så långtgående tolkning av vad som menas med ”normalt föräldraansvar”. Om utredningen kommer leda till en snabb lagändring går inte att säga i nuläget, men troligtvis kommer ingen större ändring ske innan andra halvåret 2021.


Ytterligare en utredning som är på gång är den om statligt huvudmannaansvar för insatsen personlig assistans. Idag delas ansvaret mellan kommunerna och staten (Försäkringskassan). Det innebär att det finns en stor oförutsägbarhet i hur reglerna kommer att tillämpas eftersom varje kommun gör sin egen tolkning av dem. Det innebär också att det finns en risk att folk hamnar mellan stolarna och blir bollade mellan staten och kommunen. Att staten ensam ska vara huvudman för assistansen föreslogs redan i den stora LSS-utredningen som kom i januari förra året. Den utredningen har inte skickats vidare på remiss än så vad som kommer bli av den är i nuläget oklart. Den nya utredningen är tänkt att tillsättas under nästa år.

Aktuellt

 • Särnmarks Hållbarhetsrapport för 2019: Tillsammans är nyckeln för en hållbar framtid

  Särnmarks övergripande ambition med verksamheten är att bidra till att skapa ett bra liv för våra kunder. Ett liv där varje kund, så långt det går, ges möjlighet att själv styra över sitt eget liv. Vi anser att det är grunden för alla som vill kunna leva som andra, bland andra, i vårt samhälle.

  Våra grundare Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm äger fortfarande företaget och deras stora intressepolitiska engagemang gör skillnad, inte bara för våra kunder utan även för andra personer som behöver personlig assistans. På så sätt tar vi en aktiv roll i samhället och bidrar till en hållbar välfärd. Nu gör vi även detta på ett nytt sätt genom att presentera en Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2019.

  Läs mer
 • Information med anledning av coronavirusets spridning - uppdaterat 3 juli

  Vi på Särnmark förhåller oss fortsatt till Folkhälsomyndighetens samt Utrikesdepartementets rekommendationer och anvisningar gällande spridning av coronaviruset.  Vi uppdaterar information och kommunicerar med våra personliga assistenter och kunder så ofta det behövs. 

  Läs mer
 • Mycket nöjda kunder hos Särnmark - enligt oberoende undersökning

  ” Helt suveränt bolag. Önskar att jag fått kontakt med dem tidigare”

  Läs mer
 • Glad midsommar!

  Vi önskar glad midsommar och påminner om att kontoren håller stängt i morgon fredag 19/6 (midsommarafton). Jour - och bemanningsteamet är tillgängliga dygnet runt som vanligt.

  Läs mer
 • Vi önskar trevlig helg!

  Vi vill passa på att önska alla en trevlig Kristi himmelsfärdshelg och informera om våra öppettider under långhelgen.

  Läs mer
Visa fler inlägg