Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Särnmarks Hållbarhetsrapport för 2019: Tillsammans är nyckeln för en hållbar framtid

Särnmarks övergripande ambition med verksamheten är att bidra till att skapa ett bra liv för våra kunder. Ett liv där varje kund, så långt det går, ges möjlighet att själv styra över sitt eget liv. Vi anser att det är grunden för alla som vill kunna leva som andra, bland andra, i vårt samhälle.

Våra grundare Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm äger fortfarande företaget och deras stora intressepolitiska engagemang gör skillnad, inte bara för våra kunder utan även för andra personer som behöver personlig assistans. På så sätt tar vi en aktiv roll i samhället och bidrar till en hållbar välfärd. Nu gör vi även detta på ett nytt sätt genom att presentera en Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2019.

Vår affärsmodell följer ett hållbarhets- och kvalitetsarbete, både för individer och samhället. Som en ansvarstagande aktör strävar vi givetvis också efter att vara miljömässigt hållbara. I vår Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2019 fokuserar vi därför på fem olika strategiska målområden: kundansvar, våra medarbetare, socialt ansvar, ekonomiskt ansvar samt miljöansvar. Undersökningen baseras på svar från personer ur våra olika intressentgrupper; kunder, assistenter, tjänstemän, leverantörer och intresseorganisationer.

Svaren visar bland annat att Särnmarks fortsatta arbete för ett professionellt bemötande som bygger på öppenhet tillgänglighet och tillit, är centrala aspekter i vår verksamhet. Därtill uppmuntras vi att fortsätta ta ansvar socialt, ekonomiskt, men även för miljön.

De fokusområden som rapporten bygger på är nära kopplade till rekommendationerna för hållbarhetsrapportering enligt GRI (Global Reporting Initiative) samt FN:s globala mål för hållbar utveckling. Inom samtliga fokusområden har vi tydliga mål för att främja hållbarhetsarbetet och kan på ett enkelt sätt visa upp resultat för samtliga intressenter.

De globala målen grundas på mänskliga rättigheter och kan endast uppnås om principerna för deltagande, ansvarsskyldighet och icke-diskriminering respekteras. Mänskliga rättigheter erbjuder vägledning för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. På samma sätt kan Agenda 2030 och Globala målen bidra till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.

Med detta sagt anser vi att det i relationen till sina medarbetare är viktigt att visa upp resultat, det skapar engagerade och inspirerade medarbetare som kan växa i sin yrkesroll. I vårt arbete med de globala målen står mänskliga rättigheter i fokus och det visas inom alla de fokusområden som Särnmark har valt att arbeta med. 

Tillsammans kan vi göra skillnad, det är den genuina tanken och målet med vår verksamhet.

Vill du läsa Särnmarks Hållbarhetsrapport för 2019 i sin helhet så hittar du den HÄR

HÄR  kan du läsa resultaten av våra årliga, oberoende kundundersökningar som guidar oss i vårt fortsatta hållbarhetsarbete.

Aktuellt

 • Öppettider för vissa funktioner 25 nov

  Den 25 november är vår löneavdelning, ekonomiavdelning och IT-avdelning oanträffbara på grund av utbildning. De är åter den 26 november. 

  Läs mer
 • Särnmarks digitala adventsfika

  Fika digitalt tillsammans med oss!

  Läs mer
 • Information med anledning av coronavirusets spridning - uppdaterat 20 november

  Vi på Särnmark förhåller oss fortsatt till Folkhälsomyndighetens samt Utrikesdepartementets rekommendationer och anvisningar gällande spridning av coronaviruset.  Vi uppdaterar information och kommunicerar med våra personliga assistenter och kunder så ofta det behövs. 

  Läs mer
 • Särnmark växer – vi öppnar ett nytt kontor i Uddevalla med Njomsa Plakiqi som kontorschef

  Idag är vi på Särnmark stolta, nöjda och glada över att öppna portarna till ett nytt kontor, denna gång i Uddevalla. Därmed har vi nu tio lokalkontor runt om i landet, från Höör i söder till Sundsvall i norr.

  Läs mer
 • Hjärnkrafts webbinarium 11 november

  Den 11  november arrangerar Hjärnkraft ett webbinarium om konsekvenser efter hjärnskada. Särnmarks jurist David Kolonej och kontorschef Rebecca Hummelgård är inbjudna för att hålla två separata föreläsningar under dagen.

  Läs mer
Visa fler inlägg